Hotel Channel Manager

SabeeApp Hotel Channel Manager uvijek sinkronizira cijene i dostupnost sa aktualnom ponudom.


Da li si već ikada razmislio koliko vremena potrošiš na administraciju i na ažuriranje kalendara svojih partnera?

Vrijeme potrošeno na administraciju bez SabeeApp
16

Sobe
2515

broj rezervacija godišnje
7545

minuti potrošeni na administraciju
12575

minuti potrošeni sa ažuriranjem kalendara
Sa SabeeApp
0

{@v3Benefits_headermain}

{@v3Benefits_header1}

{@v3Benefits_text1}

{@v3Benefits_header2}

{@v3Benefits_text2}

{@v3Benefits_header3}

{@v3Benefits_text3}

{@v3Integrated_headermain}

{@v3Integrated_header1}

{@v3Integrated_text1}


{@v3Integrated_header2}

{@v3Integrated_text2}


{@v3Integrated_header3}

{@v3Integrated_text3}

Obrati manje vremena na ažuriranje kalendara i počni povećavanje svog online dohodaka.

Isprobaj SabeeApp Channel Manager bez rizika tijekom probnog razdoblja. Nemaš nikakvih odgovornosti.


Zahtjevaj DEMO prezentaciju

{@explanation_header}

{@explanation_text}

{@explanation_header2}

{@explanation_text2}